’t Anker Hollandscheveld

Van schoolgebouw tot dorpscentrum

Het oorspronkelijke gebouw, herkenbaar aan de rode dakpannen, is in 1951 gebouwd om hier een tuinbouwschool te vestigen.

In de periode tot eind jaren vijftig had de Chr. Lagere Tuinbouwschool hier haar onderkomen. Het gebied rond Hollandscheveld – Elim kenmerkte zich in die jaren door de vele, merendeel kleine, gemengde boerenbedrijven, die naast veeteelt en akkerbouw ook een verdienste haalden uit de tuinbouw. Sommige van deze bedrijven moesten het alleen van de tuinbouw hebben.

Dit zal de reden zijn geweest om in Hollandscheveld tot het stichten van een tuinbouwschool te komen. Opmerkelijk voor een klein dorp, dat Hollandscheveld in die jaren zeker was. 

Met de opkomst van de industrialisatie in Hoogeveen nam de werkgelegenheid in deze regio toe en nam de tuinbouw af. Ook dat zal er zeker mee te maken hebben gehad dat de school geen lang leven beschoren was.

Het anker wordt geplaatst.

Feest bij de opening.

HET CLUBHUIS

Omdat er vooral te weinig ruimte was voor de SKW-beroepskrachten werd in 1985 een nieuw stenen gedeelte bijgebouwd. Begin 1990 werd ’t Anker omgedoopt tot dorpscentrum ’t Anker. Met deze nieuwe benaming moest duidelijk worden dat de activiteiten niet meer alleen voor de jeugd bedoeld waren, maar voor alle inwoners, van jong tot oud. Per 1 januari 1990 werd de Stichting Dorpscentrum ’t Anker opgericht.

Het stichtingsbestuur coördineerde veel activiteiten voor jongeren en ouderen. Zo’n 70 vrijwilligers, inclusief die van de peuterspeelzaal waren hierbij actief. Vanaf de oprichting van de Stichting Welzijnswerk in 1990 vielen alle buurt- en dorpshuizen onder deze stichting.

 

PETITIE

Vanaf toen bemoeiden de beroepskrachten zich echter niet meer met sociaal cultureel werk. Dit had tot gevolg dat men zich ook niet meer bezighield met activiteiten voor de jeugd. Die kwamen nu volledig voor rekening van het bestuur met haar vrijwilligers. Vanaf 1993 had dorpscentrum ’t Anker dankzij de toenmalige regeling van Melkertbanen een fulltime beheerder.

In 1994 is het houten gebouw vervangen door een in steen opgetrokken gebouw met hierin de huidige grote zaal. De grote wens om deze zaal groot genoeg te maken voor een podium, is echter om financiële redenen niet doorgegaan.

 

Toen de gemeente de subsidieregeling voor de fulltime beheerder per 1 juli 2005 had stopgezet, ontstond er een bestuurscrisis; het toenmalige bestuur zag zich geen kans meer om zonder beheerder de activiteiten voort te zetten. Hierna volgde een periode van ups en downs. Een actiecomité heeft er in 2006 voor gezorgd dat er weer een nieuw bestuur kwam. In 2007 vond ook het nieuwe bestuur de toekomst echter nog steeds onzeker. Men verzamelde handtekeningen onder de inwoners van Hollandscheveld die een petitie ondertekenden met de wens om een grondige verbouwing of een nieuw multifunctioneel centrum. De petitie met . . . .handtekeningen werd aan het college van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Toen hierop geen respons kwam heeft het bestuur de bruikleenovereenkomst met de gemeente opgezegd. Vanaf begin 2009 werd het gebouw rechtstreeks door de gemeente beheerd. Elke vaste gebruikersgroep mocht gebruik blijven maken van het gebouw, maar was volledig selfsupporting.

 

EEN VERNIEUWD GEBOUW

2012: Een vernieuwd gebouw en een nieuw beheer
Het college van Burgemeester en Wethouders gaf echter bij herhaling te kennen dat dit geen situatie was die wat haar betrof nog lang kon duren. Als zich in Hollandscheveld geen nieuwe beheerder zou aandienen, dan ging men er vanuit dat er onder de inwoners onvoldoende draagvlak was om het gebouw als dorpscentrum nog langer in gebruik te houden. Het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld is in het najaar van 2009 in gesprek gegaan met wethouder Poutsma en later met wethouder Bargeman over een grondige verbouwing, inclusief isolatie van het gebouw. Daarnaast heeft dit bestuur een nieuwe beheerstichting opgericht en ook kon men hiervoor voldoende bestuursleden werven. 

Het nieuwe stichtingsbestuur heeft samen met medewerkers van de gemeente een verbouwingsplan ontworpen en de verbouwing begeleid. Van het Oranje Fonds werd een financiële bijdrage ontvangen om het dorpscentrum na de verbouwing gedeeltelijk met nieuw meubilair in te richten. Van deze financiële bijdrage kon ook een geheel nieuwe keuken met de nodige apparaten worden aangeschaft. Zo kon op 1 juni 2012 een vernieuwd dorpscentrum ’t Anker officieel worden geopend door wethouder Ton Bargeman. Intussen zijn er zo’n veertig vrijwilligers die voor de catering zorgen. Daarnaast is afgesproken dat veel leden van de vaste gebruikersgroepen voor de schoonmaak van het gebouw en voor de tuin zullen gaan zorgen. Het dorpscentrum ’t Anker is vanaf 1 juni 2012 vanaf maandag tot en met vrijdag elke dag geopend.